Prop. 2004/05:5 Vårt framtida försvar - 200405005 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2004/05:5 Vårt framtida försvar
– försvarspolitisk inriktning 2005-2007
   
 
Titel:Prop. 2004/05:5 Vårt framtida försvar – försvarspolitisk inriktning 2005-2007
Anmärkning:Se Ds 2004:30, Ds 2003:34, Ds 2003:8 och prop. 2004/05:43.
Utgivningsår:2004
Omfång:275 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200405005
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2004/05:5
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 123 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB