Prop. 2004/05:17 Kommunal medverkan i landstingens sjuktransporter - 200405017 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2004/05:17 Kommunal medverkan i landstingens sjuktransporter
   
 
Titel:Prop. 2004/05:17 Kommunal medverkan i landstingens sjuktransporter
Anmärkning:Se Ds 2004:18.
Utgivningsår:2004
Omfång:26 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200405017
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2004/05:17
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB