SOU 1996:103 Miljöbalken - Del 1 - 913820309X - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 1996:103 Miljöbalken - Del 1
– En skärpt och samordnad miljölagstiftning för en hållbar utveckling
   
 
Titel:SOU 1996:103 Miljöbalken - Del 1 – En skärpt och samordnad miljölagstiftning för en hållbar utveckling
Anmärkning:Huvudbetänkande. Se även del 2.
Utgivningsår:1996
Omfång:666 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:913820309X
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Miljöbalksutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 1996:103
Ämnesord:Miljörätt

Pris: 431 SEK exkl. moms

 

Detta är ett förslag till samordning av miljölagstiftningen för en hållbar utveckling. Viktigaste nyheten är att gemensamma regler skall gälla, oavsett vilken typ av verksamhet som det är fråga om. Huvudprincipen är att åtgärdens effekt och inte dess art avgör vilka krav som skall ställas.
 
  © 2017 Jure AB