SOU 1996:103 Miljöbalken - Del 2 - 9138203103 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 1996:103 Miljöbalken - Del 2
– En skärpt och samordnad miljölagstiftning för en hållbar utveckling
   
 
Titel:SOU 1996:103 Miljöbalken - Del 2 – En skärpt och samordnad miljölagstiftning för en hållbar utveckling
Anmärkning:Huvudbetänkande. Se även del 1.
Utgivningsår:1996
Omfång:664 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138203103
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Miljöbalksutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 1996:103
Ämnesord:Miljörätt

Pris: 273 SEK exkl. moms

 

Denna del innehåller författningskommentarer till miljöbalkens olika kapitel och till lagförslag om delgivning i miljömål samt ändringar i bilavgaslagen och konkurslagen. Som bilaga ingår utredningens direktiv, EG:s direktiv, en internationell utblick av Staffan Westerlund samt Miljöskadekonsortiets principåtagande för miljösaneringsförsäkring.
 
  © 2017 Jure AB