Prop. 2004/05:8 Förlängd försöksverksamhet med ändrad regional ansvarsfördelning i Skåne län och Västra Götalands län - 200405008 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2004/05:8 Förlängd försöksverksamhet med ändrad regional ansvarsfördelning i Skåne län och Västra Götalands län
   
 
Titel:Prop. 2004/05:8 Förlängd försöksverksamhet med ändrad regional ansvarsfördelning i Skåne län och Västra Götalands län
Utgivningsår:2004
Omfång:11 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200405008
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2004/05:8
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB