Haveriutredningar av Malmberg Lars-Göran - 9139006239 - Jure bokhandel

 

 
 
Haveriutredningar
– en rättslig studie över undersökningar i samband med olyckor i luften och till sjöss
   
 
Författare:Malmberg Lars-Göran
Titel:Haveriutredningar – en rättslig studie över undersökningar i samband med olyckor i luften och till sjöss
Utgivningsår:2000
Omfång:757 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9139006239
Produkttyp:Inbunden
Serie:Institutet för rättsvetenskaplig forskning nr. 170
Ämnesord:Sjö- och transporträtt , Offentlig rätt , Internationell rätt

Pris: 1108 SEK exkl. moms

 

Varje år inträffar ett stort antal olyckor inom både sjöfarten och luftfarten där många människor förolyckas. Säkerhetsarbetet till sjöss och i luften bygger på kunskap om hur olyckorna verkligen inträffat och vilka orsaker och orsakssamband som ligger bakom händelsen. Först efter att denna kunskap inhämtats kan ett aktivt och framgångsrikt säkerhetsarbete bedrivas.

I denna bok görs en komparativ undersökning dels mellan regleringen på sjö- och luftfartsområdet både nationellt och internationellt, dels mellan olika staters regler för haveriutredning och utredningsorganisationer. Några huvudfrågor som analyseras gäller utredningarnas effektivitet och precision, haveriutredningens oberoende ställning i förhållande till de intressen som är föremål för utredningen och förhållandet mellan haveriutredare och rättsväsendet. Vidare behandlas ett antal utredningar, bl.a. Gottröraolyckan, TWA 800 och Estonia.
 
  © 2017 Jure AB