Ds 2000:57 Sekretessen för passfoton m.m. - 9138213214 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2000:57 Sekretessen för passfoton m.m.
   
 
Titel:Ds 2000:57 Sekretessen för passfoton m.m.
Anmärkning:Prop. 2001/02:191. Se även Ds 2002:48 och prop. 2003/04:93.
Utgivningsår:2000
Omfång:61 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138213214
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2000:57
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 98 SEK exkl. moms

 

I promemorian föreslås en skärpning av sekretessen när det gäller t.ex. passfoton för att öka säkerheten för enskilda. Kravet på särskild anledning för sekretess tas bort. Sekretess skall vidare gälla hos Integrationsverket när det gäller enskildas personliga förhållanden, för uppgifter om säkerhetsåtgärder inom flygtrafiken och hos myndigheter som sköter förvaltningen åt stiftelser. Dessutom föreslås vissa förändringar när det gäller handlingsoffentlighet hos organ under Kulturdepartementet.
 
  © 2017 Jure AB