Prop. 2004/05:28 Bostadsersättning för asylsökande - 200405028 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2004/05:28 Bostadsersättning för asylsökande
   
 
Titel:Prop. 2004/05:28 Bostadsersättning för asylsökande
Anmärkning:Se även SOU 2003:75.
Utgivningsår:2004
Omfång:27 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200405028
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2004/05:28
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB