Prop. 2004/05:34 Ökad användning av intensivövervakning med elektronisk kontroll - 200405034 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2004/05:34 Ökad användning av intensivövervakning med elektronisk kontroll
   
 
Titel:Prop. 2004/05:34 Ökad användning av intensivövervakning med elektronisk kontroll
Anmärkning:Se även Ds 2004:7.
Utgivningsår:2004
Omfång:62 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200405034
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2004/05:34
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 39 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB