Prop. 2004/05:40 Ändringar i minerallagen - 200405040 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2004/05:40 Ändringar i minerallagen
   
 
Titel:Prop. 2004/05:40 Ändringar i minerallagen
Anmärkning:Se även Ds 2002:65 och SOU 2000:89.
Utgivningsår:2004
Omfång:163 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200405040
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2004/05:40
Ämnesord:Fastighetsrätt

Pris: 106 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB