Prop. 2004/05:41 Förbättrad kontroll av rättsliga biträdens ersättningsanspråk, m.m. - 200405041 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2004/05:41 Förbättrad kontroll av rättsliga biträdens ersättningsanspråk, m.m.
   
 
Titel:Prop. 2004/05:41 Förbättrad kontroll av rättsliga biträdens ersättningsanspråk, m.m.
Anmärkning:Se Ds 2003:55.
Utgivningsår:2004
Omfång:69 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200405041
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2004/05:41
Ämnesord:Processrätt

Pris: 39 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB