Regeringens skrivelse 2004/05:42 Återkallelse av del av proposition 2004/05:5 Vårt framtida försvar - 200405042 - Jure bokhandel

 

 
 
Regeringens skrivelse 2004/05:42 Återkallelse av del av proposition 2004/05:5 Vårt framtida försvar
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2004/05:42 Återkallelse av del av proposition 2004/05:5 Vårt framtida försvar
Utgivningsår:2004
Omfång:3 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200405042
Serie:Propositioner nr. 2004/05:42
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB