Prop. 2004/05:43 Försvarsmaktens grundorganisation - 200405043 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2004/05:43 Försvarsmaktens grundorganisation
   
 
Titel:Prop. 2004/05:43 Försvarsmaktens grundorganisation
Anmärkning:Se även prop. 2004/05:5, Ds 2004:30, Ds 2003:34 och Ds 2003:8.
Utgivningsår:2004
Omfång:66 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200405043
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2004/05:43
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 39 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB