SOU 2004:102 Ekonomisk brottslighet inom taxinäringen - 913822223X - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2004:102 Ekonomisk brottslighet inom taxinäringen
   
 
Titel:SOU 2004:102 Ekonomisk brottslighet inom taxinäringen
Anmärkning:Se även prop. 2005/06:109.
Utgivningsår:2004
Omfång:248 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:913822223X
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om taxinäringen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2004:102
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 230 SEK exkl. moms

 

Förbättrad tillsyn krävs för att komma till rätta med den ekonomiska brottsligheten inom taxinäringen. I betänkandet lämnas bl.a. förslag om införande av en lag om redovisningscentraler inom taxinäringen.
 
  © 2017 Jure AB