SOU 2004:104 Att lära för hållbar utveckling - 9138222310 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2004:104 Att lära för hållbar utveckling
   
 
Titel:SOU 2004:104 Att lära för hållbar utveckling
Utgivningsår:2004
Omfång:186 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138222310
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Kommittén för utbildning för hållbar utveckling
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2004:104
Ämnesord:Övrigt

Pris: 190 SEK exkl. moms

 

I betänkandet lämnas förslag bl.a. om att det i lagstiftningen klart skall framgå att en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling skall främjas.
 
  © 2017 Jure AB