SOU 2004:119 Hållbara laster - 9138222604 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2004:119 Hållbara laster
– Konsumtion för en ljusare framtid
   
 
Titel:SOU 2004:119 Hållbara laster – Konsumtion för en ljusare framtid
Anmärkning:Delbetänkande. Se även SOU 2005:51, prop. 2005/06:105 och regeringens skrivelse 2005/06:107.
Utgivningsår:2004
Omfång:269 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138222604
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om en handlingsplan för hållbar konsumtion - för hushållen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2004:119
Ämnesord:Övrigt

Pris: 230 SEK exkl. moms

 

I delbetänkandet beskrivs och analyseras sakområdena: livsmedel, boende och transporter. Här ges även förslag på åtgärder inom varje sakområde men också vad gäller skolans roll.
 
  © 2017 Jure AB