SOU 2004:120 Kärnavfall - Tillbakablick och framtidsperspektiv i KASAM:s verksamhet - 9138222590 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2004:120 Kärnavfall - Tillbakablick och framtidsperspektiv i KASAM:s verksamhet
– Rapport från ett seminarium tillägnat Camilla Odhnoff, Stockholm 22 oktober 2002
   
 
Titel:SOU 2004:120 Kärnavfall - Tillbakablick och framtidsperspektiv i KASAM:s verksamhet – Rapport från ett seminarium tillägnat Camilla Odhnoff, Stockholm 22 oktober 2002
Utgivningsår:2004
Omfång:92 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138222590
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:KASAM, Statens råd för kärnavfallsfrågor
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2004:120
Ämnesord:Miljörätt

Pris: 150 SEK exkl. moms

 

Ur innehållet:
- Välkomsthälsning av Kristina Glimelius
– Varför bildades KASAM? av Camilla Odhnoff
– KASAM och etikfrågorna av Anne-Marie Thunberg
– KASAM och Baltiska skölden av Jimmy Stigh
– KASAM i skärningspunkten mellan teknik och samhällsvetenskap av Clas-Otto Wene
– KASAM i ett internationellt perspektiv av Jorma Miettinen
– Risker och etiska värderingar av Gunnar Bengtsson
– Kunskapsförsörjning på kärnavfallsområdet för framtiden av Ingmar Grenthe
– Vilka hydrogeologiska frågor önskar vi att platsundersökningarna skall ge svar på? av Gert Knutsson
– KASAM och SKB av Claes Thegerström
– KASAM och kommunerna av Torsten Carlsson
 
  © 2017 Jure AB