Regeringens skrivelse 2004/05:44 2004 års redogörelse för tillämpningen av lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll - 200405044 - Jure bokhandel

 

 
 
Regeringens skrivelse 2004/05:44 2004 års redogörelse för tillämpningen av lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2004/05:44 2004 års redogörelse för tillämpningen av lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll
Utgivningsår:2004
Omfång:9 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200405044
Serie:Propositioner nr. 2004/05:44
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB