Regeringens skrivelse 2004/05:36 Hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning vid förundersökning i brottmål under 2003 - 200405036 - Jure bokhandel

 

 
 
Regeringens skrivelse 2004/05:36 Hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning vid förundersökning i brottmål under 2003
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2004/05:36 Hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning vid förundersökning i brottmål under 2003
Utgivningsår:2004
Omfång:15 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200405036
Serie:Propositioner nr. 2004/05:36
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB