Prop. 2004/05:72 Förbättrad djurskydds- och livsmedelstillsyn - 200405072 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2004/05:72 Förbättrad djurskydds- och livsmedelstillsyn
   
 
Titel:Prop. 2004/05:72 Förbättrad djurskydds- och livsmedelstillsyn
Anmärkning:Se Ds 2004:11.
Utgivningsår:2005
Omfång:72 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200405072
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2004/05:72
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 39 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB