SOU 1996:103 The Environmental Code - 9138203421 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 1996:103 The Environmental Code
– Focused and Co-ordinated Environmental Legislation for Sustainable Development - A Brief Background to, and Overview of, the Report (SOU 1996:103)
   
 
Titel:SOU 1996:103 The Environmental Code – Focused and Co-ordinated Environmental Legislation for Sustainable Development - A Brief Background to, and Overview of, the Report (SOU 1996:103)
Anmärkning:Sammanfattning på engelska av utredningen om en ny miljöbalk.
Utgivningsår:1996
Omfång:43 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138203421
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 1996:103
Ämnesord:Miljörätt

SLUT på förlag

 

 
  © 2017 Jure AB