Prop. 2004/05:83 Sekretess hos den kommission och det råd som har inrättats med anledning av naturkatastrofen i Asien - 200405083 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2004/05:83 Sekretess hos den kommission och det råd som har inrättats med anledning av naturkatastrofen i Asien
   
 
Titel:Prop. 2004/05:83 Sekretess hos den kommission och det råd som har inrättats med anledning av naturkatastrofen i Asien
Utgivningsår:2005
Omfång:25 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200405083
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2004/05:83
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB