Prop. 2004/05:67 Överenskommelse mellan de nordiska länderna om folkbokföring - 200405067 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2004/05:67 Överenskommelse mellan de nordiska länderna om folkbokföring
   
 
Titel:Prop. 2004/05:67 Överenskommelse mellan de nordiska länderna om folkbokföring
Utgivningsår:2005
Omfång:17 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200405067
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2004/05:67
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB