SOU 2005:12 Bokpriskommissionens slutrapport - 9138223058 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2005:12 Bokpriskommissionens slutrapport
– Det skall vara billigt att köpa böcker och tidskrifter
   
 
Titel:SOU 2005:12 Bokpriskommissionens slutrapport – Det skall vara billigt att köpa böcker och tidskrifter
Anmärkning:Slutrapport. Se även SOU 2002:66, SOU 2003:8, SOU 2003:76, SOU 2004:9 och SOU 2004:90.
Utgivningsår:2005
Omfång:145 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138223058
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Bokpriskommissionen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2005:12
Ämnesord:Övrigt

Pris: 198 SEK exkl. moms

 

Kommissionen finner att utfallet av momssänkningen i stort sett är tillfredsställande. Skattesänkningen har lett till att böcker och tidskrifter har blivit billigare för konsumenterna. Förlag och bokhandel har väsentligt ökat sin försäljning.

Bland förslagen:
– det finns inte anledning att ompröva skattesatsnivån
– prisutvecklingen och konkurrenssituationen skall även fortsättningsvis granskas med jämna mellanrum
– läsvaneundersökningar bör göras också i framtiden
 
  © 2017 Jure AB