SOU 2005:16 Reformerat system för insättningsgarantin - 9138223120 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2005:16 Reformerat system för insättningsgarantin
   
 
Titel:SOU 2005:16 Reformerat system för insättningsgarantin
Utgivningsår:2005
Omfång:458 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138223120
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Insättningsgarantiutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2005:16
Ämnesord:Krediträtt , Förmögenhetsrätt

Pris: 374 SEK exkl. moms

 

I betänkandet lämnas förslag om att bankerna skall betala en avgift till insättningsgarantin motsvarande statens förväntade kostnad för garantin. Vidare föreslås att de statliga garantimyndigheterna slås ihop till en myndighet.
 
  © 2017 Jure AB