SOU 2005:18 Prospektansvar - 9138223147 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2005:18 Prospektansvar
   
 
Titel:SOU 2005:18 Prospektansvar
Anmärkning:Slutbetänkande. Se även delbetänkande SOU 2004:95 samt prop. 2004/05:158.
Utgivningsår:2005
Omfång:151 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138223147
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Prospektutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2005:18
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 186 SEK exkl. moms

 

Prospektutredningen lägger i sitt slutbetänkande förslag om nya lagregler om ansvar för fel eller brister i ett värdepappersprospekt. Vid fel och brister ska det finnas möjlighet att utkräva ansvar av den som upprättat ett prospekt, emitterat finansiella instrument och fått de medel som influtit genom emissionen.
 
  © 2017 Jure AB