SOU 2005:23 En BRASkatt? - 9138223236 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2005:23 En BRASkatt?
– beskattning av avfall som förbränns
   
 
Titel:SOU 2005:23 En BRASkatt? – beskattning av avfall som förbränns
Anmärkning:Delbetänkande. Se även slutbetänkande SOU 2005:64.
Utgivningsår:2005
Omfång:556 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138223236
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:BRAS-utredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2005:23
Ämnesord:Skatterätt , Miljörätt

Pris: 412 SEK exkl. moms

 

BRAS-utredningen lägger i detta delbetänkande förslag om att den fossila delen av avfallet infogas i den befintliga energibeskattningen.

Syftet är att fokusera på avfallet som resurs. Avfallets energi kan tas till vara för uppvärmningsändamål och bör då beskattas efter samma grunder som andra fossila bränslen.
 
  © 2017 Jure AB