Prop. 2004/05:108 Vissa frågor om sjukpenninggrundande inkomst och livränta - 200405108 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2004/05:108 Vissa frågor om sjukpenninggrundande inkomst och livränta
   
 
Titel:Prop. 2004/05:108 Vissa frågor om sjukpenninggrundande inkomst och livränta
Anmärkning:Se SOU 2003:50.
Utgivningsår:2005
Omfång:51 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200405108
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2004/05:108
Ämnesord:Offentlig rätt , Skatterätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB