Prop. 2004/05:111 Förstärkning av studiestödet - 200405111 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2004/05:111 Förstärkning av studiestödet
   
 
Titel:Prop. 2004/05:111 Förstärkning av studiestödet
Anmärkning:Se Ds 2004:53.
Utgivningsår:2005
Omfång:87 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200405111
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2004/05:111
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 39 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB