Prop. 2004/05:116 Ett reformerat underhållsstöd - 200405116 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2004/05:116 Ett reformerat underhållsstöd
   
 
Titel:Prop. 2004/05:116 Ett reformerat underhållsstöd
Anmärkning:Se prop. 2003/04:96 och SOU 2003:42.
Utgivningsår:2005
Omfång:137 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200405116
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2004/05:116
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 74 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB