Prop. 2004/05:118 Tobakskontroll - genomförande av WHO:s ramkonvention om tobakskontroll m.m. - 200405118 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2004/05:118 Tobakskontroll - genomförande av WHO:s ramkonvention om tobakskontroll m.m.
   
 
Titel:Prop. 2004/05:118 Tobakskontroll - genomförande av WHO:s ramkonvention om tobakskontroll m.m.
Anmärkning:Se SOU 2004:88.
Utgivningsår:2005
Omfång:127 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200405118
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2004/05:118
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 74 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB