Prop. 2004/05:124 Arkivfrågor - 200405124 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2004/05:124 Arkivfrågor
   
 
Titel:Prop. 2004/05:124 Arkivfrågor
Anmärkning:Se SOU 2002:78.
Utgivningsår:2005
Omfång:23 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200405124
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2004/05:124
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB