Prop. 2004/05:126 Åtgärder mot illegal alkoholhantering - 200405126 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2004/05:126 Åtgärder mot illegal alkoholhantering
   
 
Titel:Prop. 2004/05:126 Åtgärder mot illegal alkoholhantering
Anmärkning:Se SOU 2004:86 och SOU 2005:25.
Utgivningsår:2005
Omfång:64 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200405126
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2004/05:126
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 56 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB