Prop. 2004/05:135 Utökade möjligheter att förverka utbyte av och hjälpmedel vid brott m.m. - 200405135 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2004/05:135 Utökade möjligheter att förverka utbyte av och hjälpmedel vid brott m.m.
   
 
Titel:Prop. 2004/05:135 Utökade möjligheter att förverka utbyte av och hjälpmedel vid brott m.m.
Anmärkning:Se även prop. 2000/01:108 och SOU 1999:147.
Utgivningsår:2005
Omfång:363 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200405135
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2004/05:135
Ämnesord:Processrätt

Pris: 171 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB