Regeringens skrivelse 2004/05:152 Insatser för narkotikabekämpning utifrån regeringens narkotikahandlingsplan - 200405152 - Jure bokhandel

 

 
 
Regeringens skrivelse 2004/05:152 Insatser för narkotikabekämpning utifrån regeringens narkotikahandlingsplan
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2004/05:152 Insatser för narkotikabekämpning utifrån regeringens narkotikahandlingsplan
Utgivningsår:2005
Omfång:75 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200405152
Serie:Propositioner nr. 2004/05:152
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 39 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB