Prop. 2004/05:155 Koncessionsavgift på televisionens område m.m. - 200405155 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2004/05:155 Koncessionsavgift på televisionens område m.m.
   
 
Titel:Prop. 2004/05:155 Koncessionsavgift på televisionens område m.m.
Anmärkning:Se SOU 2003:47.
Utgivningsår:2005
Omfång:34 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200405155
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2004/05:155
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB