Ds 2005:13 Försäkringsbolags tillgång till patientjournaler - 9138223449 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2005:13 Försäkringsbolags tillgång till patientjournaler
   
 
Titel:Ds 2005:13 Försäkringsbolags tillgång till patientjournaler
Utgivningsår:2005
Omfång:219 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138223449
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2005:13
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 177 SEK exkl. moms

 

I promemorian ges förslag bl.a. om en ny förordning som begränsar rätten att använda fullmakter på försäkringsområdet. Detta innebär att försäkringsbolagen inte längre kan hämta in kompletta patientjournaler med stöd av fullmakt. Förordningen föreslås gälla även för andra försäkringsföretag, som t.ex. understödsföreningar.
 
  © 2017 Jure AB