Prop. 2004/05:159 Kommunal uppdragsverksamhet inom kollektivtrafiken - 200405159 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2004/05:159 Kommunal uppdragsverksamhet inom kollektivtrafiken
   
 
Titel:Prop. 2004/05:159 Kommunal uppdragsverksamhet inom kollektivtrafiken
Utgivningsår:2005
Omfång:35 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200405159
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2004/05:159
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB