ABS 05 - Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader (där enskild konsument är beställare) - ABS2005 - Jure bokhandel

 

 
 
ABS 05 - Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader (där enskild konsument är beställare)
– med konsumenttjänstlagen (1985:716) - Ändring införd t.o.m. SFS 2005:61
   
 
Titel:ABS 05 - Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader (där enskild konsument är beställare) – med konsumenttjänstlagen (1985:716) - Ändring införd t.o.m. SFS 2005:61
Utgivningsår:2005
Omfång:18 sid.
Förlag:Sveriges Byggindustrier
ISBN:ABS2005
Ämnesord:Fastighetsrätt

SLUT på förlag

 

Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att användas för entreprenadavtal vid uppförande eller tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus (småhusentreprenader) som en näringsidkare utför åt en konsument. För reparations- och ombyggnadsentreprenader bör istället de allmänna bestämmelserna i RO-formuläret användas.
 
  © 2017 Jure AB