Prop. 2004/05:172 Uppehållstillstånd för tribunalvittnen - 200405172 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2004/05:172 Uppehållstillstånd för tribunalvittnen
   
 
Titel:Prop. 2004/05:172 Uppehållstillstånd för tribunalvittnen
Anmärkning:Se prop. 2004/05:170.
Utgivningsår:2005
Omfång:58 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200405172
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2004/05:172
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB