SOU 2005:58 Ny reglering av offentliga uppköpserbjudanden - 9138223805 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2005:58 Ny reglering av offentliga uppköpserbjudanden
   
 
Titel:SOU 2005:58 Ny reglering av offentliga uppköpserbjudanden
Anmärkning:Se prop. 2005/06:140.
Utgivningsår:2005
Omfång:265 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138223805
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Takeover-utredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2005:58
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 251 SEK exkl. moms

 

I betänkandet lämnas förslag för att genomföra Takeover-direktivet i Sverige. Den framtida takeover-regleringen skall bygga på en kombination av lag och börsregler. Bland förslagen:
– Varje budgivare tvingas att följa takeover-reglerna.
– Börser och auktoriserade marknadsplatser åläggs i lag att ha takeover-regler.
– Reglerna om budplikt lagfästs och effektiva sanktioner införs.
– Finansinspektionen blir tillsynsmyndighet.
 
  © 2017 Jure AB