SOU 2005:68 Regionala stimulansåtgärder inom skatteområdet - 9138224038 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2005:68 Regionala stimulansåtgärder inom skatteområdet
   
 
Titel:SOU 2005:68 Regionala stimulansåtgärder inom skatteområdet
Anmärkning:Se även prop. 2005/06:163.
Utgivningsår:2005
Omfång:155 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138224038
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om regionala stimulansåtgärder inom skatteområdet
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2005:68
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 177 SEK exkl. moms

 

Utredningen har i första hand haft att ta ställning till om ett förhöjt grundavdrag från och med inkomståret 2005 kan ges till fysiska personer bosatta inom stödområde A. Området innefattar vissa kommuner i Dalarna, Gävleborg, Jämtland, Norrbotten, Värmland, Västerbotten och Västernorrland. I andra hand har utredningen haft att bedöma om andra åtgärder kan vidtas i syfte att stimulera den regionala utvecklingen i stödområde A eller andra delar av Sverige där medborgare och företag kan ha höga utgifter till följd av långa transportsavstånd och kallt klimat.
 
  © 2017 Jure AB