SOU 2005:69 Sverige inifrån - 9138224089 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2005:69 Sverige inifrån
– Röster om etnisk diskriminering
   
 
Titel:SOU 2005:69 Sverige inifrån – Röster om etnisk diskriminering
Anmärkning:Utredare: Masoud Kamali
Utgivningsår:2005
Omfång:156 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138224089
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om makt, integration och strukturell diskriminering
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2005:69
Ämnesord:Övrigt

Pris: 177 SEK exkl. moms

 

I rapporten lämnas förslag för att identifiera och analysera mekanismer bakom strukturell diskriminering på grund av etnisk tillhörighet, samt dess konsekvenser för makt och inflytande i det svenska samhället. Vidare förslås åtgärder för att motverka strukturell diskriminering.
 
  © 2017 Jure AB