Prop. 2004/05:177 Etisk prövning av djurförsök m.m. - 200405177 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2004/05:177 Etisk prövning av djurförsök m.m.
   
 
Titel:Prop. 2004/05:177 Etisk prövning av djurförsök m.m.
Anmärkning:Se även SOU 2003:107 och SOU 2002:86.
Utgivningsår:2005
Omfång:62 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200405177
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2004/05:177
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 39 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB