SOU 2005:71 Informationssäkerhetspolitik - 9138224127 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2005:71 Informationssäkerhetspolitik
– Organisatoriska konsekvenser
   
 
Titel:SOU 2005:71 Informationssäkerhetspolitik – Organisatoriska konsekvenser
Anmärkning:Slutbetänkande. Se även delbetänkande SOU 2005:42, SOU 2004:32 och SOU 2003:27. Se vidare prop. 2005/06:133.
Utgivningsår:2005
Omfång:154 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138224127
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:InfoSäkutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2005:71
Ämnesord:Statsvetenskap och politik

Pris: 177 SEK exkl. moms

 

Förslaget innebär att Krisberedskapsmyndigheten (KBM) får ansvar för policy och administrativ informationssäkerhet och den föreslagna nya myndigheten Institutet för signalunderrättelsetjänst och teknisk informationssäkerhet (IST) får ansvar för de tekniska aspekterna.
 
  © 2017 Jure AB