Fortplantningsrätt av Fröberg Ulf H., Katzarska Kalina - 9178641926 - Jure bokhandel

 

 
 
Fortplantningsrätt
– Författningar om människans fortplantning med kommentarer och rättspraxis
   
 
Författare:Fröberg Ulf H. , Katzarska Kalina
Titel:Fortplantningsrätt – Författningar om människans fortplantning med kommentarer och rättspraxis
Utgivningsår:2005
Omfång:109 sid.
Förlag:Institutet för medicinsk rätt
ISBN:9178641926
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 289 SEK exkl. moms

 

Juridiska frågor kring den mänskliga fortplantningen uppkommer ofta inom hälso- och sjukvården. För att dessa skall kunna hanteras på ett av lagstiftaren avsett sätt är det självfallet nödvändigt att all berörd hälso- och sjukvårdspersonal har erforderliga kunskaper inom området. Författningar som rör människans fortplantning avhandlas paragraf för paragraf, med förklarande kommentarer hämtade ut författningarnas förarbeten. Författningarna inkluderar bl.a. abortlagen, lagen om kastrering, steriliseringslagen, lagen om insemination och lagen om omskärelse av pojkar.

Boken är avsedd att framförallt vara en handbok för praktiserande hälso- och sjukvårdspersonal. Den skall tjäna som hjälpmedel i det vardagliga arbetet på sjukhus, vårdcentraler och ungdomsmottagningar. Men den kan med fördel även användas vid myndigheter inom ramen för frågornas handläggning. Boken kan också användas som lärobok för kurser i medicinsk rätt inom området.
 
  © 2017 Jure AB