Prop. 2005/06:38 Trygghet, respekt och ansvar - 200506038 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2005/06:38 Trygghet, respekt och ansvar
– om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever
   
 
Titel:Prop. 2005/06:38 Trygghet, respekt och ansvar – om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever
Anmärkning:Se även SOU 2004:50.
Utgivningsår:2005
Omfång:211 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200506038
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2005/06:38
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 123 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB