SOU 2005:93 Stärkt konkurrenskraft och sysselsättning i en ny geografi - 9138224569 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2005:93 Stärkt konkurrenskraft och sysselsättning i en ny geografi
– en samlad förvaltning med politisk styrning
   
 
Titel:SOU 2005:93 Stärkt konkurrenskraft och sysselsättning i en ny geografi – en samlad förvaltning med politisk styrning
Anmärkning:Delbetänkande. Se även SOU 2006:4, SOU 2006:5 samt slutbetänkande SOU 2006:3.
Utgivningsår:2005
Omfång:108 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138224569
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Organisationsutredningen för regional tillväxt
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2005:93
Ämnesord:Ekonomi

Pris: 177 SEK exkl. moms

 

Den offentliga förvaltningen av strukturfonderna och den regionala utvecklingspolitiken är svåröverskådlig och rutinerna tidsödande för den som söker stöd till utvecklingsprojekt. I utredningen förslås därför att ansvar och arbetsuppgifter för verksamheten övergår till en ny myndighet.

Förslaget innebär att Svenska ESF-rådet upphör. Ansvar flyttas även från strukturfondsdelegationerna och de förvaltande och utbetalande myndigheterna för den regionala fonden. Till den nya myndigheten förs Nuteks strukturfondsverksamhet och arbete med bl.a. regionala tillväxtprogram samt de utbetalningsfunktioner för sociala fonden som AMS sköter.

Utredaren föreslår att politiska församlingar och partnerskap runt om i landet ska ha inflytande över myndighetens verksamhet.
 
  © 2017 Jure AB