Ds 2000:50 Behandling av personuppgifter inom kriminalvården - 913821282X - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2000:50 Behandling av personuppgifter inom kriminalvården
   
 
Titel:Ds 2000:50 Behandling av personuppgifter inom kriminalvården
Utgivningsår:2000
Omfång:52 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:913821282X
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2000:50
Ämnesord:Offentlig rätt , Straffrätt

Pris: 75 SEK exkl. moms

 

I promemorian föreslås en lag med bestämmelser som skall komplettera personuppgiftslagen när det gäller kriiminalvårdens verksamhet. Regleringen skall ersätta Datainspektionens nuvarande tillstånd samt de regler som finns i förordningen om rättsväsendets informationssystem (1970:517).
 
  © 2017 Jure AB