SOU 2005:99 Vissa företagsskattefrågor - 9138224674 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2005:99 Vissa företagsskattefrågor
   
 
Titel:SOU 2005:99 Vissa företagsskattefrågor
Anmärkning:Slutbetänkande. Se även delbetänkande SOU 2005:19 samt prop 2006/07:2.
Utgivningsår:2005
Omfång:438 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138224674
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:2002 års företagsskatteutredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2005:99
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 305 SEK exkl. moms

 

I betänkandet föreslås bl.a. en reformering av byggnadsrörelsebeskattningen. Reformeringen innebär i huvudsak att strukturen för inkomstbeskattningen av byggnadsrörelse, handel med fastigheter och tomtrörelse förändras och anpassas till allmänna regler för inkomstbeskattning av andra likartade verksamheter.
 
  © 2017 Jure AB